Turnen dames

Turnen dames

December 2014

 

December 2014

Het wedstrijdseizoen 2014-2015 staat voor de deur. De eerste wedstrijden zijn inmiddels achter de rug en ook na het turnen van de clubkampioenschappen weten de turnsters en turners hoe ze er voor staan. Dit betekent ook dat we nu richting de eerste (regionale) wedstrijden gaan kijken.
Daarom hier op een rijtje de volgende zaken.

Wedstrijden
Het wedstrijdseizoen start op 1 december, het officiële begin van de competitieperiode. Deze competitieperiode duurt tot ongeveer half mei. De planning van de competitie kunnen we vanaf begin november maken en wordt daarna zo snel mogelijk (op z’n vroegst half november) op de site gepubliceerd. Naast competitie kunnen turnsters deelnemen aan individuele wedstrijden. Deze starten in december. Afhankelijk van de divisie waarin een turnster ingeschreven wordt, zijn deze in december, januari of zelfs pas februari.
Elk van deze wedstrijden heeft een eigen doorstroomschema. Vooraf is bepaald hoeveel turnsters er doorgaan naar een volgende wedstrijd, vervolgwedstrijden hangen daardoor af van de prestaties bij deze eerste wedstrijden. Hierover volgt later in het seizoen meer informatie. De wedstrijddata kunt u ook vinden op www.zuid.kngu.nl (Turnen Dames BO & Turnen Dames BO 4e-5e-6e div.). Op www.ht35.nl staat ook wedstrijdinformatie.

Clubkampioenschappen 2014
De allereerste wedstrijd van dit seizoen is echter de strijd om het Clubkampioenschap 2014! Deze hebben voor de wedstrijdgroepen plaatsgevonden op zondag 30 november 2014.

Inschrijvingen individueel en competitie
Half oktober moeten we alle turnsters inschrijven bij de Regio. Daarmee bepalen we voor dit seizoen in welke divisie/niveau een turnster uitkomt. Voor veel turnsters zal dit dezelfde divisie zijn als vorig seizoen. Voor instappers of nieuwe turnsters bij HT35 moeten de trainers in het begin van het seizoen de divisie vaststellen. Sommige turnsters moeten een divisie hoger/lager gaan turnen dan vorig seizoen op basis van de promotie-degradatieregeling van de KNGU. Het bepalen van de divisie gebeurt door de trainers. Zij doen dit op basis van hun ervaringen en verwachtingen vanuit de training. Behalve de individuele niveaus, worden ook de competitieteams bepaald worden voor de competitie in onze regio Brabant-Oost. Het is dit seizoen wederom toegestaan om max. 8 turnsters in een competitieteam op te nemen. Bij 3e/4e divisie en D-lijn turnen er 6 meisjes per wedstrijd en tellen de 4 hoogste punten per toestel. Bij 1e/2e divisie en N-lijn turnen er 5 meisjes en tellen de 3 beste punten per toestel. Dit seizoen hebben wij geen teams ingeschreven in de 1e/2e divisie en N-lijn. uiteindelijk op 6 teams uitgekomen

Wedstrijdpaspoort
Elke turnster in de 1e/2e/3e divisie en N-lijn die meedoet met wedstrijden (m.u.v. Clubkampioenschap) moet beschikken over een wedstrijdpaspoort van de KNGU. Een paspoort is 3 jaar geldig en wordt aangevraagd door het wedstrijdsecretariaat. De kosten voor een nieuw of vervangend paspoort bedragen € 6,50. Voor een paspoort is een pasfoto (of schoolfoto op paspoortformaat) nodig. Indien het nodig is om een paspoort aan te vragen of te vervangen, dan krijgt u hiervan via mail een bericht. De paspoorten zijn in beheer bij de trainers. Paspoorten voor de 4e divisieturnsters zijn voortaan niet meer nodig.

Wedstrijdkleding
Wedstrijden worden in principe geturnd in clubkleding (bij competitie is dit verplicht). HT35 beschikt clubpakjes en -broekjes. Deze worden dit seizoen beheerd door Thecla Rijkers (moeder van Lieke) en Nicole van Aerle (moeder van Anouk en Maud), waar wij uiteraard erg blij mee zijn. Clubpakjes worden uitgereikt op de wedstrijdlocatie en mogen nooit mee naar huis genomen worden. Voor het gebruik van de pakjes betaalt u een bijdrage, zie hieronder.

Wedstrijdkosten
Aan elke wedstrijd zijn kosten verbonden. Deze worden landelijk vastgesteld door de KNGU. Hiervan is door het HT35-bestuur bepaald dat de ouders/turnsters ongeveer de helft bijdragen. De rest is voor rekening van HT35. De wedstrijdkosten betaalt u via de contributie. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, stel deze dan gerust. Via mail (wedstrijdsecretariaat@ht35.nl) is het makkelijkste maar persoonlijk of bij de trainers kan uiteraard ook altijd.