Skip to main content

Contributie / Aanmelding

 

Inschrijfformulier   Afmeldformulier 




Contributie / Proefles / Inschrijven nieuwe leden

Nieuwelingen mogen vrijblijvend één of twee gratis proeflessen meedoen.
Na het volgen van deze proeflessen en plaatsingsmogelijkheid in de betreffende groep, is inschrijven pas mogelijk.
Voor het aanvragen van een proefles vult u het online proeflesformulier in. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht wanneer de proefles gevolgd kan worden.
LET OP: Let ook altijd op uw spam of ongewenste mail, want afhankelijk van uw spamfilter kan de bevestiging mogelijk daar terecht komen.


Nogmaals, na het volgen van de proefles(sen) en plaatsingsmogelijkheid in de betreffende groep, is inschrijven pas mogelijk. 
Hiervoor dient u zo spoedig mogelijk het online inschrijfformulier in te vullen en te verzenden.
U krijgt dan automatisch een antwoord van onze ledenadministratie, dat uw inschrijving is ontvangen.
Let ook nu op uw spam of ongewenste mail.


Contributie (2024)
Nadat de contributie een viertal jaren niet is gewijzigd, wordt deze door de diverse stijgende kosten in 2023 wel aangepast.
De contributie is vastgesteld op jaarbasis en wordt in vier termijnen geïnd.
(Privacy beleid, zie hier)

Contributie per kwartaal  
Jeugdleden t/m 14 jaar Tot 1 uur per week € 33,50
Jeugdleden t/m 14 jaar 1 uur en 15min. per week €42,00
Jeugdleden t/m 14 jaar 1,5 uur per week € 50,25
Leden >15 jaar 1 uur per week € 45,00
Wedstrijd/plusgroepen  
Jeugdleden t/m 14 jaar Basistarief (1e uur)  €33,50
Senior vanaf 15 jaar Basistarief (1e uur)  €45,00
Extra trainingsuren Per extra uur  €19,00
   
Wedstrijdkosten (landelijk) * € 25,00
Wedstrijdkosten (regionaal) * € 20,00

*) Bij deelname aan trainingen van wedstrijdgroepen en plusgroepen worden altijd wedstrijdkosten doorberekend. Hieronder vallen o.a. het wassen van de turnpakjes en een deel van de inschrijfkosten voor wedstrijden. Het overige deel is voor rekening van de turnvereniging. Bij afmelding zonder geldige reden worden de kosten ook doorberekend.
De contributie per wedstrijdgroep kan verschillen en wordt bepaald aan de hand van het totaal aantal vastgestelde trainingsuren per groep.

Het eenmalige inschrijfgeld is  € 25,00 per lid. 

Incasso contributie
De contributie zal in de eerste maand van het kwartaal geïncasseerd worden. Vanzelfsprekend behoudt u het recht om binnen 56 dagen te storneren. Indien automatische incasso niet mogelijk is, dan verzoeken wij u om vóór het begin van het kwartaal te betalen.
Bij te late betaling krijgt u een nota met € 3,00 extra aan administratiekosten.


Vragen over contributie
Voor vragen over de contributie kunt u terecht bij de ledenadministratie:
Anneke Leenders, E-mail: ledenadministratie@ht35.nl

Stichting Leergeld
Deze stichting maakt het mogelijjk om kinderen te laten sporten, wanneer de financiele situatie thuis niet heel breed is.
Voor meer informatie: www.leergeld.nl/helmond 

Opzeggingen / afmeldingen
Het lidmaatschap eindigt uitsluitend door SCHRIFTELIJKE opzegging bij de ledenadministratie via het afmeldformulier.
Na opzegging per email ontvangt u altijd een bevestiging hiervan met de uitschrijfdatum.
Graag OOK afmelden bij de eigen trainer of trainster.

Afmelden kan per half jaar. Dit moet vóór 15 juni of vóór 15 december gebeuren (recreatiegroepen).
De leden die tijdens een periode uitschrijven krijgen GEEN restitutie van de contributie over die periode. Bij correcte beëindiging van het lidmaatschap stopt de automatische incasso.

Turnkleding
Voor onze recreanten is er een clubpakje beschikbaar welke aangeschaft dient te worden, klik hiervoor op 'vereniging' en 'turnkleding'.
Ook kan er een trainingspak of turntas besteld worden via de webshop.


Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten, foto's en bijzonderheden van de club, kijk dan regelmatig op deze website, of volg ons via Facebook: www.facebook.com/HT35Helmond