Contributie / Aanmelding

Contributie

Inschrijfformulier    Afmeldformulier 

Informatie / ledenblad
(2017-2018)
Aanmelden / Inschrijven nieuwe leden

Nieuwelingen mogen vrijblijvend een of twee gratis proeflessen meedoen.
Daarna moet u zo spoedig mogelijk het inschrijfformulier volledig invullen en ondertekend opsturen naar de ledenadministratie:
       Anneke Leenders
       Dr. Dreeslaan 6
       5707 KD Helmond
       0492-535894
       Ledenadministratie@ht35.nl

Via de leiding krijgt u een informatieboekje van de vereniging en eventuele verdere informatie.

Contributie (2017)
De contributie is vastgesteld op jaarbasis en wordt in vier termijnen geïnd.

Contributie per kwartaal  
Jeugdleden t/m 14 jaar 1 uur per week € 29,00
Jeugdleden t/m 14 jaar 1,5 uur per week € 43,50
Leden >15 jaar 1 uur per week € 40,00
Wedstrijd/test/plusgroepen  
Jeugdleden t/m 14 jaar Basistarief (1e uur)  €29,00
Senior vanaf 15 jaar Basistarief (1e uur)  €40,00
Extra trainingsuren Per extra uur  €16,50
   
Wedstrijdkosten meisjes/dames* € 15,-
Wedstrijdkosten plusgroepen/jongens* € 7,50

*) Bij deelname aan trainingen van wedstrijdgroepen en plusgroepen worden altijd wedstrijdkosten doorberekend.
De contributie per wedstrijdgroep kan verschillen en wordt bepaald aan de hand van het totaal aantal vastgestelde trainingsuren per groep.

Het eenmalige inschrijfgeld is  € 20,00 per lid. 

Incasso contributie
De contributie zal in de eerste maand van het kwartaal geïncasseerd worden. Vanzelfsprekend behoudt u het recht om binnen 56 dagen te storneren. Indien automatische incasso niet mogelijk is, dan verzoeken wij u om vóór het begin van het kwartaal te betalen.
Bij te late betaling krijgt u een nota met € 3,00 extra aan administratiekosten.


Vragen over contributie
Voor vragen over de contributie kunt u terecht bij de ledenadministratie, bij voorkeur per e-mail:
Anneke Leenders,  Tel. 535894, E-mail: ledenadministratie@ht35.nl

Stichting Leergeld
Deze stichting maakt het mogelijjk om kinderen te laten sporten, wanneer de financiele situatie thuis niet heel breed is.
Voor meer informatie: www.leergeld.nl/helmond 


Opzeggingen / afmeldingen
Het lidmaatschap eindigt uitsluitend door SCHRIFTELIJKE opzegging bij de ledenadministratie, Dr. Dreeslaan 6, 5707 KD Helmond of bij voorkeur per e-mail:  ledenadministratie@ht35.nl.
Vermeld duidelijk: voor- en achternaam, adres, leeftijd en lestijd.
Bij opzegging per email ontvangt u altijd een bevestiging hiervan.
Een afmeldformulier is te downloaden. Graag OOK afmelden bij de eigen trainer of trainster.

Afmelden kan per half jaar. Dit moet vóór 15 juni of vóór 15 december gebeuren.
De leden die tijdens een periode uitschrijven krijgen GEEN restitutie van de contributie over die periode. Bij correcte beëindiging van het lidmaatschap stopt de automatische incasso.

Turnkleding
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws, activiteiten, foto's en bijzonderheden van de club, kijk dan regelmatig op deze website, of volg ons via Facebook: www.facebook.com/HT35Helmond
Ook informatie over de clubkleding, kunt u hier vinden.
Binnenkort komen er nieuwe recreatiepakjes te koop